NSS.337-P301

Deks WPC Macizo: Caribean Teak Rn 19×140 mm